Fots header

Szkolenie operatorów wózków widłowych jeszcze nigdy nie było tak proste

Zautomatyzuj szkolenia praktyczne dla operatorów wózków widłowych i usprawnij procesy w swojej firmie. System FOTS AR przeszkoli ich oraz zweryfikuje poprawność wykonywanych zadań. Wszystko to bez konieczności stałego nadzoru instruktora.
Fots video cover

Wyzwania, z jakimi mierzą się dzisiejsze przedsiębiorstwa

Wózki widłowe znajdują zastosowanie w wielu branżach, takich jak przemysł, logistyka czy budownictwo. Są niezbędne wszędzie tam, gdzie konieczne jest przenoszenie ciężkich ładunków. Obsługa wózka wymaga jednak zaangażowania operatora z uprawnieniami, co niesie za sobą kilka kluczowych wyzwań.
Fots walk icon
Wysoka rotacja pracowników
Branże takie jak przemysłowa borykają się wysoką rotacją pracowników. Wiąże się to z ogromnymi potrzebami szkoleniowymi dla nowych osób i dodatkowym nakładem pracy ze strony szkoleniowców.
Fots zoom money icon
Wysoki koszt szkoleń
Szkolenia praktyczne są czasochłonne oraz wymagają znacznego zaangażowania instruktorów, co przekłada się na wysoki koszt przeszkolenia każdego pracownika, a także brak możliwości samodzielnego doskonalenia umiejętności. Sytuację dodatkowo pogarsza wysoka rotacja pracowników.
Fots book upload icon
Brak spójnej wiedzy
Szkolenia wewnętrzne opierają się na indywidualnym podejściu instruktorów, co może prowadzić do zróżnicowania w procesie przekazywania wiedzy oraz oceny nabytych umiejętności. Ta subiektywność wpływa na brak jednolitych procedur i uzyskiwanych wyników.
Fots hand stop icon
Wysokie ryzyko
W sytuacji, gdy mamy do czynienia z kosztownym sprzętem oraz wartościowymi ładunkami, same uprawnienia na wózki widłowe mogą okazać się niewystarczające. Każdy wypadek przy pracy prowadzi bowiem do znaczących wydatków i przestojów w pracy, a także stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracowników.
Fots chart bar off icon
Brak skalowalności
W momencie, gdy firma się rozwija lub występuje zwiększona rotacja pracowników, nie zawsze jest możliwe przeszkolenie większej liczby osób jednocześnie. W efekcie nowi pracownicy nie mogą szybko rozpocząć pracy, co powoduje przestoje w produkcji i utrudnia dynamiczne dostosowywanie się do wymagań rynku.

Co zyskasz automatyzując szkolenia na wózki widłowe

Dzięki Systemowi FOTS AR możliwa jest pełna automatyzacja szkoleń operatorów wózków widłowych i innych urządzeń transportu bliskiego. Proces nie wymaga stałego nadzoru instruktora i umożliwia równoległe instruowanie większej liczby pracowników. Przekłada się to na szereg wymiernych korzyści.
Fots cost efficiency

Efektywność kosztowa

Cyfryzacja szkoleń niesie korzyści nie tylko w postaci oszczędności związanych z organizacją samego szkolenia, takich jak czas instruktorów i pracowników. Spójny proces oraz obiektywna weryfikacja umiejętności przekłada się na mniejszą liczbę uszkodzeń maszyn i towarów, a w efekcie rzadsze naprawy, skrócony czas przestojów oraz niższe stawki ubezpieczeniowe.

Fots training process assestment

Mierzalność procesu szkoleniowego

Digitalizacja szkoleń umożliwia analizę danych dotyczących ich wyników i generowanie szczegółowych raportów. Pozwala zidentyfikować umiejętności pracowników, które wymagają dodatkowej kontroli, a także ich predyspozycje zawodowe. Raporty zapewniają pełną kontrolę nad procesami szkoleniowymi i wprowadzanie zmian optymalizacyjnych.

Fots greater safety

Większe bezpieczeństwo

Zapewnienie wszystkim pracownikom wysokiego poziomu dostępu do wiedzy przyczynia się do ograniczenia błędów i wypadków w miejscu pracy. Podejście to wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa operatorów oraz osób przebywających w ich otoczeniu.

Fots greater standarization

Ujednolicenie procedur

Współczesne przedsiębiorstwa muszą mieć pewność, że wszyscy pracownicy są przeszkoleni zgodnie z jednolitymi procedurami i w identyczny sposób. Standaryzacja procesów szkoleniowych pozwala ograniczyć liczbę popełnianych błędów i poprawić ogólną efektywność pracy.

Fots workforce stabilization

Stabilność kadrowa

Dzięki efektywnym i skalowalnym szkoleniom organizacja znacznie mniej odczuwa skutki rotacji czy odejść doświadczonych operatorów wózków. Dzięki instruktażom z wykorzystaniem technologii AR nowo zatrudnieni pracownicy są w stanie szybko zastąpić odchodzących kolegów.

Poznaj cechy i funkcjonalności systemu FOTS AR

FOTS AR to zaawansowany system szkolący operatorów wózków widłowych i automatycznie weryfikujący poprawność wykonywanych czynności.
Fots augmented reality icon
Kompleksowość rozwiązania
FOTS AR to kompleksowe rozwiązanie, które pozwoli Ci zautomatyzować szkolenia na wózki widłowe i inne urządzenia transportu bliskiego. System umożliwia definiowanie i modyfikację przebiegu szkolenia, weryfikację poprawności wykonywanych zadań oraz generowanie raportów z całego procesu. Kursanci korzystają z instrukcji dostarczanych na urządzenia AR, które mogą zawierać interaktywne treści multimedialne oraz holograficzne elementy 3D.
Fots adjustments cog icon
Pełna konfigurowalność
System pozwala na łatwe i niskokosztowe wprowadzanie zmian w scenariuszach szkoleniowych. Dzięki temu możesz samodzielnie je optymalizować, dostosowywać do nowych warunków oraz szybko reagować na zmiany w otoczeniu, takie jak zmiany w wewnętrznych procedurach i normach czy nowe uwarunkowania legislacyjne.
Fots settings check icon

Automatyczna ocena poprawności wykonywanych zadań

System FOTS AR weryfikuje poprawność wykonywanych ćwiczeń na poziomie minimum 90%, co przewyższa możliwości pojedynczego instruktora, który często ma pod swoją opieką większą liczbę kursantów. Taką skuteczność osiąga dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów pozycjonowania obiektów na placu szkoleniowym, metod estymacji pozy, pozyskiwaniu danych o stanie wózka i jego systemów w czasie rzeczywistym oraz digital twin’ów środowiska szkoleniowego. Umożliwiają one rozpoznawanie poprawnych sekwencji ruchów wcześniej zdefiniowanych przez instruktora.
Fots discount check icon
Bezpieczeństwo użytkowania
System wykorzystuje efektywne metody wizualizacji instrukcji oraz dostarczania kursantom informacji zwrotnych na okularach rozszerzonej rzeczywistości przy zastosowaniu kontekstu przestrzennego i sytuacyjnego. Dzięki temu, że kursanci nie muszą trzymać w rękach dodatkowych materiałów szkoleniowych ani innych urządzeń, zachowują pełną ergonomię i bezpieczeństwo podczas wykonywania ćwiczeń. Jednocześnie mogą sięgnąć po wskazówki, które pozwolą im lepiej wykonać zadanie i szybciej nabyć potrzebne umiejętności.
Fots package icon
Szkolenia z realnym sprzętem
Rozwiązanie umożliwia tworzenie cyfrowych bliźniaków, czyli wizualizację przebiegu szkolenia na podstawie danych otrzymywanych z systemu wizyjnego i czujników zainstalowanych na wózku widłowym. Modele digital twin umożliwiają przede wszystkim weryfikację poprawności wykonywanych czynności. Dzięki nim jesteś w stanie monitorować pozycję kursanta, wózka oraz ładunku, a także otrzymywać informacje o popełnianych przez niego błędach.
Fots 3d rotate icon
Modele digital twin
Rozwiązanie umożliwia tworzenie cyfrowych bliźniaków, czyli wizualizację przebiegu szkolenia na podstawie danych otrzymywanych z systemu wizyjnego i czujników zainstalowanych na wózku widłowym. Modele digital twin umożliwiają przede wszystkim weryfikację poprawności wykonywanych czynności. Dzięki nim jesteś w stanie monitorować pozycję kursanta, wózka oraz ładunku, a także otrzymywać informacje o popełnianych przez niego błędach.
Fots transform icon
Skalowalność systemu
System nie tylko może obsłużyć dowolną liczbę pracowników, lecz także dostosować się do ewoluujących potrzeb szkoleniowych. W sytuacji, gdy zmieni się układ placu manewrowego, typ wózka widłowego, charakter ładunku czy wymagane umiejętności, instrukcje można łatwo dostosować do nowych warunków.

W FOTS stosujemy:

Fots we use
  • Object positioning on the training ground
  • 3D scans of the maneuvering area and the forklift
  • AI and computer vision algorithms for pose estimation, gesture recognition, and movement sequence analysis
  • Forklift condition monitoring
  • Advanced Computer Vision and sensor system
  • Diagnostic interface
  • Deep Learning analysis
  • Digital twin models

Dowiedz się, jak FOTS AR może wspomóc Twoją firmę

Skontaktuj się z nami, a my z pełnym zaangażowaniem wspomożemy rozwój Twojego biznesu

Kto może skorzystać z automatyzacji szkoleń operatorów

System FOTS AR jest skierowany do wszystkich firm, które wykorzystują w swoich codziennych operacjach wózki widłowe. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw, takich jak:
Fots transportation companies
Firmy transportowe
Fots logistics centres
Centra logistyczne
Fots manufacturing enterprises
Przedsiębiorstwa produkcyjne
Fots retail businesses
Przedsiębiorstwa handlowe
Fots construction companies
Firmy budowlane
Fots automotive industry
Firmy z branży motoryzacyjnej
Fots ports and docks
Porty i doki
Fots operator training companies
Firmy szkolące operatorów

Dowiedz się więcej na temat systemu FOTS AR

Oraz w jaki może on poprawić proces szkolenia operatorów wózków widłowych w Twojej firmie. Skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły.